יריד השוקולד בפריז

תקופת הממתקים דמויי רובוטים ומכונות חלל נגמרה, ובשנת 1979 הוצגו מיטב מיצירות התקופה בנושא "בחזרה אל הטבע"

כתבתו של יואב טוקר מתוך מהדורת מבט