התמודדות עם איידס

במי פוגע, מה ההשפעות ואיך מטפלים - כתבה נרחבת על הנגיף הקטלני שהתגלה 4 שנים קודם וכבר גובה חיי אדם ומשפיע על חיי הקהילה ההומוסקסואלית בארץ

עוד בכתבה - השפעת הנגיף על חיי ההומוסקסואלים בארץ, ראיונות עם מנהל בנק הדם וזלמן שושי. כתבתו של בני ליס מתוך מבט שני, 29.10.1985