לב הבעיה

חידושים, הצלחות וגם בעיות מקצועיות ומוסריות שבניתוח המסובך
תאריך שידור: 08.06.1969