לב הבעיה | על השתלות לב

חידושים, הצלחות וגם בעיות מקצועיות ומוסריות שבניתוח המסובך

הסרט מכיל צילומים של ניתוח לב פתוח. סרטו של מתי רבן, 8.6.1969