יומן השבוע | מרוץ הלפיד השנתי

ילדיהם של לוחמים בחיל ההנדסה שנפלו במלחמות ישראל נשאו את הלפיד - ביטוי למאבק של עם ישראל על עצמאותו, לנתב"ג
תאריך שידור: 14.12.1979