משמעות המילה "מכבי"

פינתו של הד"ר אבשלום קור בתוכנית הבוקר, בה הוא מסביר את מקורן של מילים בשפה העברית והפעם במיוחד לחנוכה