מבט | העדים הישראלים במשפט מיידנק

14 אנשי אס אס מועמדים לדין באשמת השתתפות ברצח רבע מליון יהודים במחנה הריכוז מיידנק
תאריך שידור: 18.02.1978