משפט דמיאניוק | שיחה עם השופט של אייכמן

שיחה עם השופט ד"ר יצחק רווה, ששפט במשפטו של אייכמן
תאריך שידור: 12.03.1987