מבט שני | חיילי הקולנוע של הרייך השלישי

סרטים שמאדירים את הגזע הארי ומשפילים את דמות היהודי, עזרו לנאצים לחלחל את השנאה והיו אסורים בהקרנה פומבית מאז סיום מלחמת העולם השנייה, עד לשידור זה
תאריך שידור: 04.02.1986