"יש גבול לביטוי הצער והאבל"

ההצעה של מנחם בגין - איחוד יום השואה עם צום תשעה באב

הנאום משנת 1977 מסביר למה לדעתו של בגין יש למזג את יום השואה עם צום תשעה באב.
שודר בתאריך 2.8.77