העדים הישראלים במשפט מיידנק

14 אנשי אס אס מועמדים לדין באשמת השתתפות ברצח רבע מליון יהודים במחנה הריכוז מיידנק

כתבה על עדותם של עדים ישראלים במשפט מיידנק מתוך מהדורת מבט מתאריך 18.2.1978. כתב: מיכאל קרפין.