לאושוויץ וחזרה

שורד השואה נחום הוך חוזר אל מחנה ההשמדה אושוויץ, שם איבד את כל משפחתו

באמצעות סיפורו האישי של הוך, הסרט עוסק בשואת יהודי הונגריה. שודר ב-29.4.1981.