השופט של אייכמן

שיחה עם השופט ד"ר יצחק רווה, ששפט במשפטו של אייכמן

שודר בתאריך 12.3.1987.