40 שנה לשחרור ברגן-בלזן

טקס האזכרה הרשמי ב-1985 כינס את השורדים חזרה במחנה בנוכחות קנצלר גרמניה

בתום 40 שנה נאספו אלפי מוזמנים בברגן-בלזן לטקס אזכרה רשמי, בנוכחות הקנצלר הגרמני הלמוט שמידט.
הנואם המרכזי: דוב זלמנוביץ', נציג ארגון שארית הפליטה המערבית. שודר ב-21.4.1985.