יום העצמאות | 1986

טקס הדלקת המשואות השנה בסימן הדמוקרטיה, ומעלה על נס את העוסקות והעוסקים בהקניית ערכי הדמוקרטיה בישראל
תאריך שידור: 01.05.1986

בימוי: צבי סלפון.
שידור: מנשה רז.
הפקה: דני פארן.

לעוד עצמאות בארכיון >>