יום העצמאות | 1994

טקס הדלקת המשואות עומד בסימן איכות הסביבה ושמירת הטבע במלאת 46 למדינת ישראל
תאריך שידור: 13.04.1994