יום העצמאות | זיכרונות דור תש"ח

יצחק רועה מתלווה לשלושה ממקימי המדינה המשתפים בחיי היומיום שלהם, חולקים השקפות עולם וערכים ומספרים על העבר ועל המלחמה
שודר בשנת: 1979