כמעט חצות | היום שאחרי המלחמה

זכרונות מרחובותיה של ירושלים הפצועה והמשתקמת בימים שלאחר מלחמת ששת הימים
תאריך שידור: 24.05.1979