מה העניינים | ירושלים לפני ואחרי

מאז שאוחדה והוסרו ממנה חלקים מהחומות ושאריות אחרות של שליטה ירדנית, עיר הקודש נראית אחרת. השוואה בתמונות
תאריך שידור: 24.05.1979

מתוך "מה העניינים".