תום מלחמת ששת הימים בירושלים

זכרונות מרחובותיה של העיר בסוף מלחמת ששת הימים

מתוך "כמעט חצות", שודר בתאריך: 24.5.1979.