מבט שני | הזיכרון שבלב - משוררים על יום הזיכרון

המשוררים חיים גורי, נתן זך ויצחק לאור מספרים על כתיבת שירי מלחמה ושכול, וקוראים משיריהם
תאריך שידור: 02.05.1995