מבט | הרוגי מכונית התופת בלבנון

הלוויותיהם של מנדל מלמד ויפתח פשחור זכרם לברכה, 1985
תאריך שידור: 10.04.1985