הרוגי מכונית התופת בלבנון

הלוויתיהם של מנדל מלמד ויפתח פשחור זכרם לברכה, 1985

מתוך מהדורת מבט ששודרה ב-10.4.1985.