לתת את הכל

חמישה סיפורים על חיילים שקיבלו את אות הגבורה על שירותם הצבאי, 1978

הגיבורים: סג"מ ערמן שלמה שנפל במלחמת יום כיפורים, יהודה קן דרור שנפל במבצע קדש. מוטה גור, מאיר אלימלך, בנימין כהנא. שודר בשנת 1978.