מבט | חגיגות המימונה 1991

הנשיא חיים הרצוג נואם, ראש הממשלה רבין סועד ומסביב ריקודים ומלא מתוקים
תאריך שידור: 07.04.1991