מבט | המימונה העשירית בירושלים

40 יישובים ברחבי הארץ ציינו את החג של יוצאי צפון אפריקה, וכתב החדשות התארח במסיבה שבעמק המצלבה
תאריך שידור: 03.04.1975