חגיגות המימונה 1991

הנשיא חיים הרצוג נואם, ראש הממשלה רבין סועד ומסביב ריקודים ומלא מתוקים