חדשות ערבית | מה נשתנה בקיבוץ אפיקים

חברי הקיבוץ יושבים לליל סדר גדול יחד, 1975
תאריך שידור: 27.03.1975