יומן השבוע | מברית המועצות לארץ ישראל

ערב פסח 1977, עולים חדשים נוחתים בארץ
תאריך שידור: 01.04.1977