מורשה | העליה לרגל

מה עומד בבסיס המנהג הקדום שהיה שמור רק לשלושת הרגלים, ומה נשמר ממנו בירושלים מאז שאין בית מקדש?
שנת שידור: 1970