מברית המועצות לארץ ישראל

ערב פסח 1977, עולים חדשים נוחתים בארץ