מבט | יום בחיי יצחק רבין

1980, שיא הבחירות לראשות מפלגת העבודה. צוות צילום מתלווה למועמד המוביל ליום של קמפיין מפרך וחיקויים מבית הגברת שאיתו
תאריך שידור: 12.12.1980