א' בתשרי | תוכנית מיוחדת לראש השנה

מקבץ איחולים וברכות מרגשות לחג מילדים וממבוגרים, המנהגים הדתיים והחילוניים הנהוגים בחודש אלול ובראש השנה, איך מציינים את החג בגולה, ומה המשמעות שלו בעיני החקלאים וחברי הקיבוצים
תאריך שידור: 23.09.1970

עריכה: נירה עומרי.
תסריט: לוי יצחק הירושלמי.
בימוי: עקיבא ברקין.
בהשתתפות: מתתיהו שלם, עזר ויצמן, נחמה ליפשיץ, ג'לאל מסעד אבו-תעומי, חיים שווילי, שמואל אברמסקי, דוד הורוביץ, מיכל טל.

לעוד ראש השנה בארכיון >>