שנה טובה ונוסטלגית

מהמנהיגים, אנשי התרבות, המנחים והזמרות, אלה שאיתנו ואלה שכבר לא - שנה מתוקה וטובה מקודמתה