איחולים לשנה החדשה

"שירדו גשמים, שלא ירוצו בכבישים, שאני אהיה חרוץ" - אזרחים ואזרחיות, ילדים וילדות, נושאים תפילות לשנה טובה

כתבתו של דב לדרברג מתוך התוכנית "יום השישי", 1982