הילדים וטקס הביכורים

בכפר הילדים והנוער "הדסים" קיימו את מצוות הביכורים לחג הקציר

כתבה של נורית אביב, מתוך מהדורת מבט מתאריך: 5.6.1973