יומן השבוע | הושענה רבה בבית הכנסת

מדוע חובטים ערבות ביומו האחרון של חג הסוכות? עוד על מנהגי החג בבית הכנסת ישורון
תאריך שידור: 26.09.1975