מה זה ואיך | סוכות

למה מקשטים את הסוכה ומה הרעיון מאחורי ארבעת המינים? קצת על מצוות החג בתוכנית מסורת מ-1975
תאריך שידור: 16.09.1975