מה זה ואיך | סוכות

למה מקשטים את הסוכה ומה הרעיון מאחורי ארבעת המינים? קצת על מצוות החג בתוכנית מסורת מ-1975

כתבתו של אריה אורגד מתוך התוכנית "מה זה ואיך"? שודר ב-16.9.1975