צירופים | עשרה בטבת

תוכנית מיוחדת על ההיסטוריה של ירושלים, לרגל היום בו מציינים בצום ותפילות את המצור שפשט עליה