מבט | מי שאכל בתשעה באב

אגודת ישראל דורשים מראש עיריית ירושלים טדי קולק להתפטר, לאחר שנצפה אוכל במסעדה ביום הצום, 1984
תאריך שידור: 12.08.1984