מי שאכל בתשעה באב

אגודת ישראל דורשים מראש עיריית ירושלים טדי קולק להתפטר, לאחר שנצפה אוכל במסעדה ביום הצום, 1984

כתבתה של שרי רז, מתוך מהדורת מבט מתאריך 12.8.1984