עצרת הזדהות עם אסירי ציון

לרגל תשעה באב, עצרת הזדהות עם אסירי ציון היושבים בברית המועצות, 1977

כתבתו של אליעזר יערי, מתוך מהדורת מבט, 24.7.1977