ארבעה ימים ברמה | תעודה

סיפורי גבורה ולחימה ברמת הגולן בארבעת הימים הראשונים למלחמת יום כיפור
תאריך שידור: 25.04.1974