ארבעה ימים ברמה

סיפורי גבורה ולחימה ברמת הגולן בארבעת הימים הראשונים למלחמת יום כיפור