מבט | ברוק שילדס בישראל

הכוכבת מגיעה לקידום סרטה החדש "סהרה" וההתרגשות גדולה בשני הצדדים
תאריך שידור: 30.12.1982