יומן | האוטו שלנו

מאיר שלו מצטרף לנסיעה באוטובוס מיוחד יחד עם נהג צבעוני במיוחד בשם ארזי גפני
שודר בשנת 1982