ימי הרדיו | כרמלה מנשה מסכמת 20 שנה

כתבתנו לענייני צבא בקול ישראל מסכמת 20 שנה בתפקיד שהכניסה לו צבע חדש וזווית ראייה נשית. על הרגעים שנחקקו בזיכרונה ועל היחס לחייל הפשוט ולמצוקות שלו
תאריך שידור: 02.06.2006