ראש אמ"ן בריאיון

יהושע שגיא מדבר על המצב בדרום לבנון ועל הפרת הפסקת האש עם המחבלים, 1982

כתבתו של שלמה גנור מתוך מבט.
שודר בתאריך 6.6.1982