תעודה | תפקיד הדבורים בכוורת

בתהליך ייצור הדבש, לכל פועלת יש את התפקיד שלה ומעל כולן - המלכה. סרט תעודה לכבוד ראש השנה
תאריך שידור: 18.09.1990

סרטה של חנה קלופפר.